Our research covers wide range of problems connected with broadly understood animal biology and ecology. Our main model species are birds, however our studies embraced also other taxa including mammals, amphibians and arthropods. Research topics in our department span from animal distribution and factors determining fitness to natural habitats conservation and functions of integument coloration.

Nasze zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianej biologii i ekologii ptaków - ich rozrodu, wybiórczości siedliskowej, biometrii oraz aktywnej ochrony siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych. W sensie uprawianej dziedziny naukowej jesteśmy przede wszystkim ekologami. Stąd, nasze prace koncentrują się na badaniu zjawisk i procesów i często dotyczą również innych grup zwierząt (np. stawonogów, płazów czy ssaków). Odzwierciedleniem powyższych zainteresowań są również ćwiczenia, seminaria i wykłady prowadzone dla studentów. Obejmują one między innymi zajęcia z podstaw informatyki, zastosowania metod statystycznych w ekologii i ochronie środowiska, metod badań ekologicznych, projektowania obiektów ochrony przyrody, a także różnorodności świata zwierząt. Zakład Biologii i Ekologii Ptaków współkoordynuje także projekty naukowe dotyczące stanu i zmian awifauny Wielkopolski i jej ochrony.