Department of Avian Biology and Ecology

 

© Copyright 2016 - Jakub Z. Kosicki

Main Interests

 1. 1990: Msc degree (Adam Mickiewicz University - AMU),

 2. 2000: PhD degree, AMU,

 3. 2000-2010: assistant professor, Department of Avian Biology and Ecology, AMU,

 4. since 2010: professor, AMU.

Ongoing

 1. Habitat selection of the Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius based on the predictive mapping approach

 2. Impact of weather and habitat loss on annual fluctuations in breeding abundance of Middle Spotted Woodpeckers - long-term study in IBA Krotoszyn Oak Forest

 3. Black Woodpecker Dryocopus martius as keystone species

 4. Foraging behaviour of Black Woodpecker

 5. Nest site selection by Stock Dove

Finished

 1. Breeding ecology of the Greenfinch Carduelis chloris (PhD thesis)

 2. Nest-site selection and reproductive biology of Great Spotted Woodpeckers Dendrocopos major and Middle Spotted Woodpeckers D. medius in riverine forest

 3. Signaling quality in the Middle Spotted Woodpecker: home ranges, colour ornaments and calls

2016

 1. Surmacki A., Ragan A., Kosiński Z., Tobółka M., Podkowa P. 2016. How to reduce the costs of ornaments without reducing their effectivness? An example of a mechanism from carotenoid-based plumage. Behavioral Ecology and Sociobiology. DOI 10.1007/s00265-016-2090-6.

 2. Stachura-Skierczyńska K., Kosiński Z. 2016. Do factors describing forest naturalness predict the occurence and abundance of middle spotted woodpecker in different forest landscapes? Ecological Indicators 60: 832-844.

2015

 1. Walczak Ł., Grzębkowski M., Kosiński Z., Sikora A. 2015. Siniak Columba oenas. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 166-171.

 2. Sikora A., Kosiński Z. 2015. Dzięcioł zielonosiwy Picus canus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 485-490.

 3. Kosiński Z., Sikora A. 2015. Dzięcioł czarny Dryocopus martius. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 491-498.

 4. Kosiński Z. 2015. Dzięcioł średni Dendrocopos medius. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 505-512.

2014

 1. Leniowski K., Węgrzyn E., Kosiński Z. 2014. Mates exhibit similar brightness of carotenoid red caps in Middle Spotted Woodpeckers Dendrocopos medius. Acta Ornithol. 49: 267-272.

 2. Stachura-Skierczyńska K., Kosiński Z. 2014. Evaluating habitat suitability for the middle spotted woodpecker using a predictive modelling approach. Ann. Zool. Fennici 51: 349-370.

 3. Walczak Ł., Kosiński Z., Stachura-Skierczyńska K. 2014. Erratum to: Factors Affecting the Occurrence of Middle Spotted Woodpeckers Revealed by Forest Inventory Data. [Baltic Forestry 19(1): 81 - 88]. Baltic Forestry 20(1): 214.

2013

 1. Ciach M., Kosiński Z. 2013. Dzięcioł czarny Dryocopus martius. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, ss. 71–79.

 2. Kosiński Z. 2013. Dzięcioł średni Dendrocopos medius. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, ss. 80–86.

 3. Kosiński Z., Ciach M. 2013. Dzięcioł zielonosiwy Picus canus. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, ss. 94–102.

 4. Walczak Ł., Kosiński Z., Stachura-Skierczyńska K. 2013. Factors Affecting the Occurrence of Middle Spotted Woodpeckers Revealed by Forest Inventory Data. Baltic Forestry 19(1): 81 - 88.

 5. Walczak Ł., Kosiński Z. 2013. Liczebność i rozmieszczenie dzięcioła średniego Dendrocopos medius w zachodniej części obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty. [Abundance and distribution of Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius in the western part of the Middle Warta River Valley]. Ptaki Wielkopolski 2: 72-82 (In Polish with English abstract).

2011

 1. Kosiński Z., Bilińska E., Dereziński J., Kempa M. 2011. Nest-sites used by Stock Doves Columba oenas: what determines their occupancy?  Acta Ornithol. 46:155-163.

2010

 1. Kosiński Z., Bilińska E., Dereziński J., Jeleń J., Kempa M. 2010. Dzięcioł czarny Dryocopus martius i buk Fagus sylvatica gatunkami zwornikowymi dla siniaka Columba oeanas w zachodniej Polsce [The Black Woodpecker Dryocopus martius and the European Beech Fagus sylvatica as keystone species for the Stock Dove Columba oenas in western Poland]. Ornis Polonica 51: 1-13 (In Polish with English abstract).

 2. Kosiński Z. 2010. Dąbrowy Krotoszyńskie. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.

2009

 1. Kosiński Z. 2009. Dzięcioł średni Dendrocopos medius. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 528-538. GIOŚ, Warszawa.

2007

 1. Kosiński Z., Ksit P. 2007. Nest holes of Great Spotted Woodpeckers Dendrocopos major and Middle Spotted Woodpeckers D. medius: Do they really differ in size? Acta Ornithol. 42: 45-52.

 2. Kosiński Z., Kempa M. 2007. Density, distribution and nest-sites of woodpeckers Picidae in a managed forest of Western Poland. Pol. J. Ecol. 55(3): 519-533. 

 3. Autor lub współautor opracowań występowania sześciu gatunków ptaków (dzięcioł średni, pliszka siwa, kulczyk, dzwoniec, szczygieł, makolągwa),  w: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

2006

 1. Kuczyński L., Kosiński Z., Winiecki A. 2006. The use of canonical correlation analysis for ornithological evaluation of lakes in W Poland. Biol. Lett. 43(1): 69-78.

 2. Kosiński Z., Ksit P. 2006. Comparative reproductive biology of Middle Spotted Woodpeckers Dendrocopos medius and Great Spotted Woodpeckers D. major in a riverine forest.  Bird Study 53: 237-246. 

 3. Kosiński Z., Ksit P., Winiecki A. 2006. Nest sites of Great Spotted Woodpeckers Dendrocopos major and Middle Spotted Woodpeckers Dendrocopos medius in near-natural and managed riverine forests. Acta Ornithol. 41: 21-32. 

 4. Kosiński Z. 2006. Factors affecting the occurrence of middle spotted and great spotted woodpeckers in deciduous forests a case study from Poland. Ann. Zool. Fennici 43: 198-210. 

 5. Kosiński Z., Hybsz R. 2006. Ocena liczebności dzięcioła średniego Dendrocopos medius w ostoi ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie [Assessment of the Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius numbers in the Dąbrowy Krotoszyńskie bird refuge]. Not. Orn. 47: 69-79 (In Polish with English abstract).  

2005

 1. Kosiński Z., Winiecki A. Factors affecting the density of the middle spotted woodpecker Dendrocopos medius: a macrohabitat approach. J. Ornithol. 146: 263-270. 

2004

 1. Kosiński Z., Winiecki A. 2004. Nest-site selection and niche partitioning among the Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major and Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius in riverine forest of Central Europe. Ornis Fennica 81: 145-156. 

 2. Kosiński Z., Kempa M., Hybsz R. 2004. Accuracy and efficiency of different techniques for censusing territorial Middle Spotted Woodpeckers Dendrocopos medius. Acta Ornithol. 39: 29-34. 

 3. Angelstam P., Roberge J.-M., Lohmus A., Bergmanis M., Brazaitis G., Breuss M., Edenius L., Kosinski Z., Kurlavičius P., Larmanis V., Lukins M., Mikusinski G., Račinskis E., Strazds M., Tryjanowski P. 2004. Habitat modelling as a tool for landscape-scale conservation - a review of parameters for focal forest birds. In: Angelstam P., Dönz-Breuss M. & Roberge J.-M. (eds.), Targets and tools for the maintenance of forest biodiversity. Ecol. Bull. 51: 427-453. 

 4. Kosiński Z. 2004. Dendrocopos medius (L., 1758) Dzięcioł średni. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (część II). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, s. 271-275. 

 5. Kosiński Z. 2004. The removal of colour rings by Greenfinches Carduelis chloris. Ringing & Migration 22: 4-6. 

2003

 1. Kosiński Z., Winiecki A. 2003. Ocena liczebności dzięcioła średniego Dendrocopos medius - porównanie metody kartograficznej z użyciem stymulacji magnetofonowej z metodą wyszukiwania gniazd [Estimation of the Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius numbers - a comparison between the mapping technique combined with audio stimulation and the nest searching method]. Not. Orn. 44: 43-55 (In Polish with English abstract).

 2. Kempa M., Kosiński Z. 2003. Ekspansja i pierwsze przypadki gniazdowania dzięcioła zielonosiwego Picus canus w Wielkopolsce. Not. Orn. 44: 131-135.

2002

 1. Kosiński Z. 2002. Gatunki "zwycięskie" i nowe elementy w awifaunie Wielkopolski. Przegląd wielkopolski. Rok szesnasty, nr 3-4 (57-58): 58-62.

2001

 1. Kosiński Z. 2001. The breeding ecology of the Greenfinch Carduelis chlorisin urban conditions (study in Krotoszyn, W Poland). Acta Ornithologica 36: 111-121.

 2. Kosiński Z. 2001. Effects of urbanization on nest site selection and nesting success of the Greenfinch Carduelis chloris in Krotoszyn, Poland. Ornis Fennica 78: 175-183.

 3. Majewska A.C., Kosiński Z., Werner A., Sulima P., Nowosad P. 2001. Pasożytnicze pierwotniaki jelitowe: nowe wodnopochodne zagrożenie zdrowia publicznego. Rola ptaków wodnych w zanieczyszczaniu środowiska inwazyjnymi dla człowieka pierwotniakami z rodzaju Cryptosporidium i Cyclospora. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 26 pp.

2000

 1. Kosiński Z., Tryjanowski P. 2000. Habitat selection of breeding seed-eating passerines on farmland in Western Poland. Ekológia (Bratislava) 19: 307-316.

 2. Winiecki A., Kosiński Z. 2000. Awifauna Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. W: Winiecki A. (red.). Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornitologiczne 9: 173-199.

 3. Kosiński Z., Sikora S., Maciorowski G. 2000. Awifauna Powidzkiego Parku Krajobrazowego. W: Winiecki A. (red.). Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornitologiczne 9: 243-259.

 4. Autor lub współautor osiemnastu opracowań występowania gatunków w: Bednorz J., Kupczyk., Kuźniak S., Winiecki A. 2000. Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

1999

 1. Kosiński Z. 1999. Effects of lake morphometry, emergent vegetation and shore habitat on breeding bird communities. Acta ornithologica 34: 27-35.

 2. 1998

 3. Kosiński Z. 1998. Liczebność i sukces lęgowy bociana białego Ciconia ciconia na ziemi krotoszyńskiej w latach 1993-1997. Chrońmy Przyr. ojcz. 54: 53-64.

 4. Kosiński Z., Kupczyk M. 1998. Dokładność metody obchodzenia w porównaniu z kombinowaną odmianą metody kartograficznej i możliwość jej zastosowania w monitoringu ptaków wodnych. Not. Orn. 39: 243-252.

1997

 1. Bednorz J., Kosiński Z. 1997. Liczebność, rozmieszczenie i efekty rozrodu leśnych ptaków drapieżnych i kruka Corvus corax w Wielkopolskim Parku Narodowym w latach 1992-1993. Not. Orn. 38: 27-41.

 2. Kosiński Z. 1997. Zgrupowanie ptaków lęgowych Jeziora Lednickiego w latach 1994-1995. W: Kupczyk M. (ed.) Ptaki wybranych jezior Wielkopolski. Prace Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM 7: 117-135.

1996

 1. Bednorz J., Kosiński Z. 1996. Awifauna Lednickiego Parku Krajobrazowego. Studia Lednickie IV: 59-77. Poznań-Lednica.

1995

 1. Kosiński Z., Kordy J. 1995. Zwierzęta Krotoszyna i okolic. W: Kosiński D. (red. nacz.), Parysek J.J. (red. t.) Krotoszyn - Przyroda, Człowiek, Gospodarka. Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Urząd Miasta i Gminy Krotoszyn. Bogucki Wydaw. Naukowe, Krotoszyn - Poznań. T. 1: 111-137.

1994

 1. Kosiński Z., Kuczyński L., Osiejuk T.S., Wypychowski K. 1994. Znaczenie Zbiornika Jeziorsko dla przelotnych siewkowców (Charadrii). Przegl. Przyr. V: 33-45.

1993

 1. Kosiński Z. 1993. Ugrupowanie ptaków lęgowych Dąbrowy Krotoszyńskiej na tle grądów Polski. Not. Orn. 34: 333-345 A. 2010. Dolina Środkowej Warty. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce (Important Bird Areas of international importance in Poland). OTOP, Marki: 278-280.

prof. UAM dr hab. Ziemowit Kosiński

Projects

e-mail: zkosinsk@amu.edu.pl

phone: ++ 48 61 829 56 17

 1. Habitat selection in birds

 2. Forest ecology

 3. Biology and ecology of woodpeckers

 4. Woodpeckers as keystone species

 5. Ecology of secondary hole-nesting birds

CV

Publications